ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τηλέφωνο & Fax : 2105723777
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : mail@32dim-perist.att.sch.gr
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γρανικού 49, Περιστέρι - Τ.Κ. 121 37